Logistic company VESTA zapewnia pełną gamę usług w zakresie przewozów ponadgabarytowych i ciężkich ładunków wszystkimi rodzajami transportu, włączając w to: uzyskanie pozwoleń, konsolidację i tymczasowe składowanie w magazynach, załadunek – rozładunek, usługi celne wymagane przy wwozie ponadgabarytowych urządzeń i technologii do Rosji.

Transport ładunków ponadgabarytowych i ciężkich prowadzony jest trybie międzynarodowym, również na terytorium Rosji; W tym w Moskwie oraz innych rosyjskich miastach.

Działamy aktywnie w północnych i trudnodostępnych rejonach Rosji, jak: Jakucja, Workuta, Kamczatka, Czukocki Okręg Autonomiczny, Jamalsko-Nieniecki Okręg Autonomiczny, Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny, w regionie Irkucka, Salechardu oraz Jużno-Sachalińska.

Regularnie prowadzimy transport towarów do następujących złóż wydobycia surowców: Czajandijskiego, Kowyktyńskiego, Jurubczeno-Tachomskiego,   Bowanienkowskiego (gazociąg  Bowanienkowo-Uchta i Uchta-Torżok), Połudnoworosyjskiego, Magistrali “Zapoljarnoje-Urengoj”, dostawa gazu do Obwodu  Kamczatskiego, Magistrali Gazociągu “Sachalin-Chabarowsk-Władywostok”, “BTK Kirinskiego GKM-GKS “Sachalin”, Niedźwiedzie, Urengojskoje, Jamburgskoje, Podbiegunowe, Nachodkinskoje, Południoworosyjskie; złoża naftowe: Samotlorskoje, Wankorskoje, Fedorowskoje, Ust-Balykskoje, Priobskoje, Urengojskie.

Firma VESTA się wypracowała skuteczne schematy dystrybucji towarów, w tym podczas zimy – w warunkach mrozu oraz utrudnionego przejazdu po drogach. 

     

Logistic company VESTA oferuje następujące usługi:

 • przewozy ponadgabarytowych ładunków samochodami, koleją i transportem wodnym na całym terytorium Federacji Rosyjskiej
 • przewozy międzynarodowe ładunków ponadgabarytowych z Europy i krajów Wspólnoty Niepodległych Państw
 • przewozy ponadgabarytowych ładunków samochodami na terenie Moskwy i wewnątrz miast rosyjskich
 • przechowywanie ładunków ponadgabarytowych, usługi załadunku/rozładunku, pakowanie w sąsiedztwie wyznaczonych obiektów i szybkie dostawy towarów do projektów budowlanych i obiektów służby zdrowia
 • usługi celne

 

Logistic company VESTA posiada największe doświadczenie w przewozie następujących towarów:

 • maszyn i sprzętu budowlanego (ładowarek, koparek, traktorów)
 • dużych rur i produktów hydraulicznych, rur 1020.720, 1420
 • wiertnic
 • kontenerów
 • skrzynek blokowych
 • sprzętu energetycznego (do ropy, gazu), w tym jednostki turbo i transformatory
 • maszyn i sprzętu budowlanego w Moskwie i rosyjskich miastach, w tym ładowarek, spychaczy i koparek

Zapewniamy pilny transport dla przewozu ponadgabarytowych ładunków na terytorium Rosji do 35 ton. następnego dnia roboczego od daty złożenia zamówienia, bez wzrostu kosztów.