Przewóz kilku ładunków od różnych nadawców w jednym kierunku jednym środkiem transportu nazywa się przewozem drobnicowym. W większości przypadków ładunki drobnicowe przewożone są transportem samochodowym. Aczkolwiek, w ostatnim czasie co raz częściej używa się również transportu kolejowego, morskiego i lotniczego do przewozów ładunków drobnicowych.

Zorganizujemy dla Państwa transport ładunków drobnicowych na terenie Rosji, Europy i krajów WNP. Głównym zakresem naszych działań jest transport paletyzowanych ładunków z zachowaniem warunków termicznych do sieci detalicznych i centrów dystrybucji.

 

Kompleksowa obsługa w zakresie dostawy ładunków drobnicowych zawiera:

 • Załadunek/rozładunek towarów
 • Serwis magazynowy (pakowanie, przepakowywanie, oznakowanie, paletyzowanie, segregacja)
 • Odpowiedzialne przechowywanie na magazynach w Europie i Rosji
 • Rozładunek konsolidowanych zamówień od jednego klienta do różnych sieci handlowych
 • Monitorowanie frachtu ładunku
 • Załatwienie dokumentów towarzyszących
 • Odprawa celna
 • Przewóz transportem samochodowym
 • Artykuły spożywczy: przy temperaturach +2…+6 ºC, +10…+18 ºC, bez zachowanie warunków termicznych
 • Inne towary: przy temperaturach +10…+18 ºC, bez zachowanie warunków termicznych
 • Dokładne przestrzeganie ustalonego grafiku dostaw
 • Przestrzeganie ustalonych temperatur na całym frachcie
 • Obsługa spedytorska każdego wysłanego środku transportowego
 • Szybki zwrot dokumentów

 

Nasze atuty:

 • Zasięg naszych dostaw w Rosji obejmuje ponad 80 miast od zachodnich granic do Urala
 • Wielkie doświadczenie i znajomość specyfiki prac z dużymi klientami sieciowymi
 • Dokładny grafik dostaw oraz maksymalnie skuteczne trasy przewozów
 • Konsolidacyjne magazyny w Moskwie i Sankt-Petersburgu
 • Nasi specjaliści spedytorzy pracujący w kluczowych punktach dostaw
 • Całodobowy monitoring frachtu ładunków