Co roku zwiększa się ilość przewozów kolejowych. Powodują to następujące czynniki: stosunkowo nie wysokie koszty, duża ładowność i rozmaitość taboru kolejowego, możliwość przewozu ponadgabarytowych ładunków, dokłądne przestrzeganie grafików dostaw, możliwość elastycznego połączenia z innymi rodzajami transportu.

Usługi firmy Logistic company VESTA w zakresie przewozów kolejowych:

 • Spedycja i wysyłka generalnych ładunków w Rosji i krajach WNP przy użyciu szerokiego wachlarzu taboru kolejowego: półwagonów, platform, wagonów-cystern, wagonów towarowych, kontenerów, kontenerów chłodniczych, wagonów izotermicznych.
 • Spedycja i wysyłka ładunków w Europie
 • Wypracowanie optymalnych schematów dostaw ładunków „door to door”
 • Rozliczanie i opłata kolejowych taryf po Rosji i krajach WNP za osoby trzecie
 • Działanie w imieniu klienta jako nadawca lub spedytor na dowolnych dochodzących torowiskach
 • Wysyłka/odbiór kontenerów we wszystkich miastach Rosji
 • Monitoring i informacja dla klienta na bieżąco o ruchu ładunku
 • Konsolidacja, odpowiedzialne przechowywanie, cross-docking na placach magazynowych stacji kolejowych
 • Przechowywanie ładunków na kolejowych terminalach w Moskwie, Sankt-Petersburgu, Samarze, Wladiwostokie
 • Organizacja przewozów ponadgabarytowych i ciężkich ładunków
 • Doradztwo w zakresie działających reguł przewozów
 • Przewóz wagonów i kontenerów połączeniem kolejowo-wodnym
 • Wysyłka ładunków drobnicowych
 • Rozliczanie taryf oraz gwarancja terminowych dostaw ładunków w pocztowo-bagażowych wagonach
 • Ubezpieczenie ładunków
 • Ochrona, również uzbrojona
 • Załatwienie niezbędnych dokumentów towarzyszących towarom

 

Na Państwa życzenie dostarczymy dowolne rodzaje ładunków:

 • Kompletne
 • Drobnicowe
 • Ponadgaborytowe i cięzkie
 • ładunki projektowe
 • Plynne ładunki
 • Chłodnicze i wymagające warunków termicznych
 • Niebezpieczne ładunki
 • Artykuły spożywcze
 • Towary narodowego spożycia
 • Samochody

 

Nasze atuty:

 • Spedycja szerokiej nomenklatury ładunków różnymi jednostkami taboru kolejowego
 • Własne magazyny z bezpośrednio dochodzącym do nich torowiskiem w Moskwie i Sankt-Petersburgu.
 • Szeroka sieć biur, przedstawicielstw i agencji w Rosji, krajach WNP i UE
 • Posiadanie magazynów regionalnych
 • Bezpośrednie umowy z największymi posiadaczami taboru kolejowego
 • Bezpośrednie umowy z posiadaczami dochodzących torowisk na terenie całej Rosji
 • Umowa o przewozach niebezpiecznych ładunków drogą kolejową
 • Elastyczna polityka finansowa, przewidująca system rabatowy dla stałych klientów

 

Vesta oferuje nową usługę w zakresie przewozu nafty i produktów naftowych

Zapewniamy Państwu kompleksowe usługi spedycyjno-transportowe w zakresie wywozu określonych ilości w wagonach-cysternach ze stacji sieci linji kolejowych Rosji, min.:

 • Zapewnienie tabory kolejowego. Dzierżawimy tabor kolejowy na podstawie umów leasingowych, wynajmu, spedycji transportwej)
 • Dostarczenie/odbiór wagonów na tory do przewozów towarowych za pomocą lokomotyw z taboru RŻD (SA „Rosyjskie Linie Kolejowe”) lub innych zakładów
 • Obsługa w zakresie transportu i spedycji:
 • Podanie i uzgodnienie zgłoszeń na przewóz z RŻD
 • Załatwienie kolejowych WZ i innych dokumentów towarzyszących
 • Opłata kolejowych taryf i innych wpłat związanych z przewozem ładunku
 • Obsługa dyspozytorska przewozu
 • Odprawa celna przewozu